Celem pośrednika w biurze nieruchomości jest znalezienie najemcy, po podpisaniu umowy najmu wszelkie kwestie związane z wynajętą nieruchomością leżą po stronie Właściciela. Zarządzanie najmem to kompleksowa usługa świadczona przez firmę WFR polegająca nie tylko na znalezieniu i weryfikacji najemcy, ale i przygotowaniu mieszkania pod wynajem, utrzymaniu ciągłości najmu, podpisywaniu umów w imieniu właściciela, rozliczaniu mediów i czynszu, a także bieżącej obsłudze technicznej i szeregu dodatkowych czynności.
Lokalizacja, wielkość mieszkania, jego rozkład to ważne parametry brane pod uwagę w oszacowywaniu wartości nieruchomości pod wynajem. Niektóre parametry możemy zmienić takie jak standard, funkcjonalność, czystość. Doradzamy naszym klientom jak uatrakcyjnić nieruchomość by szybko zdobyła odpowiednich najemców, ale przede wszystkim oszacowujemy potencjał mieszkania do wynajmu i ustalamy cenę najmu, która pozwoli osiągnąć maksymalny przychód przy jak najkrótszym okresie pustostanu.
Aby móc nawiązać współpracę potrzebujemy numer Księgi Wieczystej nieruchomości lub przydział ze Spółdzielni Mieszkaniowej, zestawienie opłat do Wspólnoty/ Spółdzielni, ostatni rachunek za prąd i gaz oraz umowę o administrowanie, którą podpiszemy podczas spotkania. Wskazane Pełnomocnictwo, dzięki któremu możemy m.in. zawrzeć umowę najmu mieszkania lub kontaktować się z instytucjami w sprawie rozliczeń.
Nie pobieramy żadnych opłat w czasie poszukiwania najemcy i gdy ewentualnie nieruchomość jest nie wynajęta. .